būvniecība

Viesu nami, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas

Viesu namos un viesnīcās galvenās mūsdienu
prasības ir nodrošināt komfortablu mikroklimatu
un ekonomisku telpu apsaimniekošanu. T
BIROJS ierīko viesu namiem, viesnīcām
situmsūkņa apkuri, kā arī ventilācijas un

kondicionēšanas sistēmas, nodrošina šo iekārtu
servisu un remontu.
Savukārt restorāni, kafejnīcas var tikt aprīkoti ar
mūsdienīgām aukstuma, saldēšanas iekārtām
ar zemu enerģijas patēriņu, kā arī uzņēmums
veic elektromontāžas darbus un apkures
sistēmas ierīkošanu.