būvniecība

Tirdzniecības centri/tirdzniecības platības, veikali

Tirdzniecības centri un veikali bieži maina
tirdzniecības vietas, līdz ar to mainās arī to
iekārtojums, dizains, un ir nepieciešams mainīt
apgaismojumu, elektrības rozešu izvietojumu.
Tirdzniecības centriem un veikaliem T BIROJS
pamatā veic elektromontāžas darbus, kā arī
dažādu iekārtu, piemēram, ventilācijas sistēmu,
dzesēšanas iekārtu, tā dēvēto čilleru
uzstādīšanu. Tirdzniecības centri un veikali
parasti ir lielām platībām, tādēļ iekārtas ir lielu
gabarītu, tās var tikt uzstādītas gan tam speciāli
paredzētās telpās, iekšpagalmos, arī uz
jumtiem. Atkarībā no tirdzniecības centra vai
veikala specifikas var tikt uzstādītas arī
saldēšanas iekārtas, vitrīnas u.c.
Tirdzniecības centros un veikalos uzstādītajām
iekārtām ir nepieciešama regulāra apkope, tiek
nodrošināts šo iekārtu serviss un
nepieciešamības gadījumā remonts.
Tirdzniecības centriem un veikaliem veic arī
apkures mezglu montāžu.