Projektu vadība

KLIENTA INTEREŠU

PĀRSTĀVNIECĪBA

Klienta interešu pārstāvniecība būvniecības procesā kļūst aizvien pieprasītāka kā TOP pakalpojums būvniecības konsultāciju tirgū. Nepieciešamību piesaistīt neitrālu ekspertu – pieredzējušu, jaunākajās tehnoloģijās zinošu un uzticamu būvnieku – apzinās īpaši tie, kas reiz jau saskārušies ar kādu no daudzajām problēmām, kuras var nest nepārdomāts būvniecības process. Būvniecības profesionālis pārstāvēs klienta intereses projektēšanas un būvniecības gaitā, meklējot optimālākos risinājumus, lietderīgu materiālu izvēli un patēriņu, uzraugot darbu kvalitāti, uzņemoties komunikāciju ar darbu veicējiem pasūtītāja vārdā. Savlaicīgas konsultācijas un profesionāla būvniecības procesa kontrole ļaus izvairīties no neplānotiem izdevumiem, kā arī laika, materiāla un cilvēkresursu tēriņiem.

KONSULTĀCIJAS PIRMS PROJEKTĒŠANAS

Sniedzam vērtīgas konsultācijas par jūsu būvniecības iecerēm. Būvniecības procesā ir daudz aspektu, kurus nepieciešams paredzēt. Vēl svarīgāk ir apzināties situāciju pēc būvniecības procesa – kāda būs paredzētās būves ikdienas ekspluatācija.

KONSULTĀCIJAS PROJEKTĒŠANAS GAITĀ

Būves projektēšana ir svarīgākais posms būvniecības procesā. Uzskatām, ka vispirms visus darbus nepieciešams veikt “uz papīra” – izanalizēt būves novietni, aprēķināt ergonomiskākos būves risinājumus, paredzēt precīzus materiālu apjomus u.c. Rūpīgs sagatavošanās darbs vienmēr attaisnojas mazākās būvniecības izmaksās un precīzākā termiņu izpildē.

KONSULTĀCIJAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ

Pakalpojums, kas kontrolēs Jūsu izvēlēto meistaru darbu būvniecības gaitā. Profesionāļa iesaistīšanās ļaus Jums sekot līdzi būvdarbu gaitai, paātrinās darbu norisi, mazinās liekas atkāpes un negodprātīgas rīcības no darbu izpildītāju puses.

Ģirts Tomsons

T BIROJS vadītājs, būvnieks ar 20 gadu pieredzi

Būvniecības eksperta līdzdalība, kontrolējot, uzraugot vai vadot būvniecības procesu, ir efektīvākais veids, kā parūpēties, lai plānotie būvdarbi noritētu raiti, bez liekiem procesiem, kas sadārdzina būvniecības darbus kopumā. Šis pakalpojums ir aktuāls gan privātpersonām, gan juridiskām personām – būves pasūtītājiem un īpašniekiem. Būvniecības procesā gandrīz vienmēr notiek iepriekš neplānotas pārmaiņas, tāpēc svarīgi, lai šajos punktos lēmumu var pieņemt pieredzes bagāts būvniecības eksperts.

Piesaki
konsultāciju

PROFESIONĀLI RISINĀJUMI

Būvniecība ir tehnoloģiski sarežģīts process, kas kā zinātne nemitīgi pilnveidojas. Profesionāls būvnieks šos procesus ir gadiem ilgi mācījies un zināšanas pilnveidojis izaicinājumiem pilnā praksē.  Tehnoloģiski un organizatoriski profesionāls skatījums uz būvniecības procesu ļauj būvēt ekonomiskāk, ergonomiskāk un ilgmūžīgāk.

JŪSU IECERES SASKAN AR REĀLO REZULTĀTU

Lai ieceres un fantāzijas par gala rezultātu nepiedzīvotu vilšanos, svarīgi jau pirms būvniecības procesa uzsākšanas apzināties idejas dzīvotspēju un izplānot realizācijas gaitu. Jomas speciālists nemeklēs kompromisu, bet precīzi un ar uzviju apmierinās Jūsu ambīcijas.

PRECĪZA BUDŽETA PLĀNOŠANA

Būvniecības procesu kontrolē, iesaistoties jomas speciālistam, jūtami reāli ieguvumi – samazinās būvdarbu izmaksas, pazūd “papildu tāmes” un “neparedzētie izdevumi”. Diemžēl negodprātīga manipulācija ar klienta nekompetenci ir bieža prakse būvniecības pakalpojumu tirgū, tāpēc nepieciešama profesionāla būvdarbu kontrole. Pārzinot jaunākās būvniecības tehnoloģijas un materiālus, spējot izvērtēt iecerēto projektu, samazinās mainīgo skaits, būvniecības process ir prognozējams un būvnieka darbs kļūst kontrolējams.

MAZĀK KONFLIKTU

Speciālista iesaistīšanās būvniecības procesā izmaksā salīdzinoši ļoti mazu daļu no kopējā būvniecības budžeta, taču ieguvums ir drošības sajūta un kvalitatīvs rezultāts. Turēt roku uz pulsa procesiem, kuros neesi kompetents – tas ir pārdzīvojumu pilns dzīves posms. Ļaujieties interjera ideju apcerēšanai, kamēr profesionāls būvnieks kontrolēs būvdarbu gaitu un gādās, lai Jūsu nams kalpo ilgus gadus.

IZMAKSU OPTIMIZĀCIJA

Ne tikai laicīga eksperta iesaistīšanās pirms projektēšanas un projektēšanas posmā, bet arī darbu kontrole būvdarbu gaitā  ļaus pieņemt gudrākos lēmumus un optimizēt kopējās izmaksas.