būvniecība

Dzīvokļi

Daudzdzīvokļu mājās mūsdienās arvien biežāk
tiek uzstādīti siltumsūkņi. Ir iespēja izvēlēties –

katram dzīvoklim ierīkot individuālu siltumsūkni
vai arī ar vienu apkures ierīci nodrošināt apkuri
visai daudzdzīvokļu mājai. T BIROJS veic arī
ventilācijas izbūvi daudzdzīvokļu mājās,
salāgojot to ar apkures sistēmu, jo tas ļauj iegūt
papildus ekonomiju.
Ja ir esoša daudzdzīvokļu māja, atkarībā no tās
apkures sistēmas, ir iespējams siltumsūkni
uzstādīt konkrētam dzīvoklim. Taču pirms tam
tiek veikti rūpīgi aprēķini, izvērtējot, vai šāds
apkures risinājums konkrētajā situācijā būs
lietderīgs.