būvniecība

Biroju ēkas, biroji, biroju telpas

Biroju ēkām un birojiem kā apkures risinājumu
arvien biežāk izvēlas siltumsūkni. T BIROJS
uzstāda birojiem un biroju ēkām jaunākās
paaudzes siltumsūkņus, kas nodrošina
ekonomisku apkuri, kā arī uzņēmums veic šo
iekārtu servisu un remontu. Biroju ēkas un
biroji tiek aprīkoti arī ar ventilāciju, dzesēšanas
un kondicionēšanas sistēmām, lai nodrošinātu
darbiniekiem gaisa apmaiņu un veselībai
labvēlīgu mikroklimatu.
Biroju ēkās un birojos esošo iekārtu
energoresursu patēriņš mūsdienās arvien
pieaug. Tādēļ, lai panāktu ekonomiju, biroju
ēkām un birojiem uz jumta tiek uzstādītas
saules elektrostacijas, kā arī nodrošināts to
serviss un remonts.